Make your own free website on Tripod.com

[ Main ][ Sejarah ][ P.I.B.G ][ Staf Sekolah ][ Hal-ehwal ][ Akademik ][ Ko-kurikulum ][ P.Sumber ][ Blog ]

 

Contents   目 录

 

Sejarah Sekolah    校 史
Senarai Pengerusi Jemaah Pengurus   历 任 董 事 长
Senarai Pengerusi PIBG    历 任 家 教 主 席
Senarai Guru Besar   历 任 校 长
Visi & Misi Sekolah  学 校 使 命 和 宏 愿
Piagam Pelanggan      服 务 宗 旨

          SEJARAH SEKOLAH

1922 - Diasaskan di sebuah rumah kedai.

1934 - Berpindah ke bangunan baru berbilik tiga.

1941 - Ditutup kerana Perang Dunia Ke-2.

1946 - Dibuka  semula.

1989 - Berkembang menjadi sekolah Gred A.

1992 - Berpindah ke bangunan baru bertingkat dua.

2000 - Sesi petang mula diadakan.

2005 - Bangunan empat tingkat baru dirasmikan dan menjadi satu sesi.

2006 - Bangunan baru bertingkat 4 siap dibina. Sekolah kembali ke satu sesi.

 

Senarai Pengerusi Jemaah Pengurus     历 任 董 事 长

 姓 名 Nama

Tempoh 任 期

1  连 成 发 Liang Seng Huat 1930 - 1945
2  吴 海 成 Goh Hai Seng 1946 - 1948
3  沈 佳 锡 Sim Tong Siak 1949 - 1957 
4  高 大 照 Kao Tai Chew 1958 - 1960
5  李 汉 利 Lee Han Li 1961 - 1967
6  王 炳 如 Heng Peng Joo 1968 - 1998
7  詹 汉 森 Chiam Hung Sim 1998  至 今

   

 

Senarai Pengerusi PIBG     历 任 家 教 主 席

 姓 名 Nama Tempoh  任 期
1  王 炳 如 Heng Peng Joo 1968 - 1975
2  黄 亚 伊 Ng Ah Ee 1976 - 1977
3  李 振 强 Lee Chin Kiang 1978 - 1987
4  詹 汉 森 Chiam Hung Sim 1988 - 1990
5  巫 文 龙 Boo Boon Leng 1991 - 1992
6  吴 清 良 Goh Cheng Liang 1992 - 1995
7  黄 锦 桐 Ng Kim Tong 1996 - 1999
8  周 如 龙 Chew Joo Leong 2000 - 2005
9  何 秋 明 Hoh Chew Meng 2006  至 今

 

Senarai Guru Besar      历 任 校 长

 姓 名 Nama Tempoh  任 期
1  纪 式 慈 Kee Seng Chee 1922 - 1926
2  张 乃 亮 Teoh Nai Liang 1930 - 1932
3  陈 清 海 Tan Cheng Hai 1933 - 1940/1946 - 1946
4  张 思 波 Tan See Poh 1947 - 1948
5  彭 国 朗 Phang Kok Lang 1949 - 1957
6  冯 炳 辉 Fang Peng Hui 1957 - 1957
7  何 萧 秋 Ho Siew Chiew 1958 - 1977
8  陈 明 演 ( 代 校 长) Tan Meng Ean (Memangku) 1977 - 1979
9  郑 荣 辉 Teh Eng Hooi 1979 - 1985
10  林 汶 庆 ( 代 校 长)  Lim Boon Kheng (Memangku) 1985 - 1985
11  许 玉 才 Khor Geok Chye 1985 - 1991
12  李 建 成 Lee Kim Seng 1991 - 1994
13  黄 泉 荣 ( 代 校 长) Ooi Chuan Eng (Memangku) 1994 - 1995/1996 - 1997
14  林 洛 溶 Lim Geok Eong 1995 - 1996
15  洪 宝 吟 Ang Poh Gim 1997  至 今

 

VISI SEKOLAH

Menjadikan SJK(c) Keng Koon sebuah sekolah efektif serta mencapai kecemerlangan dalam pendidikan melalui pengurusan berkualiti.

 

MISI SEKOLAH

SJK(C) Keng Koon akan berusaha secara berpasukan,terancang dan berterusan untuk mencapai matlamat-

matlamat berikut:

       Mentadbir dan mengurus sekolah dengan pengurusan berkualiti.

       Meningkatkan prestasi murid ke arah kecemerlangan.

       Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif.

       Melahirkan warga sekolah yang mencintai rakan  sebaya sekolah dan negara.

       Melahirkan murid-murid yang berdisplin, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan sanggup  menghadapi cabaran-cabaran.

       Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam kegiatan ko-kurikulum sekolah.

 

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji memberi perkhidmatan yang berkualiti tinggi sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk membentuk murid yang berakhlak mulia dan berwawasan.

 

Kami berjanji :

       Membentuk sikap dan perlakuan murid berlandaskan nilai-nilai murni Masyarakat Timur.

       Meningkatkan prestasi UPSR dan PKSR sekolah.

       Mencungkil bakat dan minat murid melalui kurikulum dan ko-kurikulum sekolah.

       Mewujudkan suasana sekolah yang selesa, bersih dan indah.

       Mewujudkan masyarakat penyayang di antara warga sekolah.

       Menjalinkan hubungan mesra dan harmoni di antara pihak sekolah dengan masyarakat tempatan.

 

 

[ Main ][ Sejarah ][ P.I.B.G ][ Staf Sekolah ][ Hal-ehwal ][ Akademik ][ Ko-kurikulum ][ P.Sumber ][ Blog ]